DENTEL200 המיזם המאגד את רופאי שיניים המומלצים ואת מרפאות השיניים הטובות בישראל.

עבור המטופל רפואת שיניים יכולה להיות דבר מטריד ומפחיד והבחירה ברופא מטפל הינה קשה בוודאי בטיפולי שיניים מורכבים.

המיזם הינו מיזם משותף של בחינה והמלצה על רופאי שיניים מובילים בישראל באמצעות ועדת איתור וקריטריונים שיאפשרו לכם לגשת בשקט נפשי לכל רופא שיניים שנבחר למיזם ולהנות מטיפול מקצועי בטוח ואמפתי.

המיזם הוקם במטרה לאפשר נגישות לרופאי השיניים הטובים בישראל ולסייע לציבור המטופלים לבחור את הרופא הטוב והמתאים ביותר. המיזם מנוהל בעזרת שורה של צעדי פיקוח, איתור וביקורת שגיבשנו עם מומחי דיגיטל ורופאי שיניים מובילים.

 

מי אנחנו ולמה הקמנו את המיזם?

בחודש ינואר 2017 חברו ד"ר אנדרה רטמן ועמיעד טאוב להובלת מאבק משותף למען המתמחים ברפואת השיניים.

רופאי השיניים המתמחים ביקשו להאבק כנגד האפליה במסגרתה הם משלמים שכר לימוד גבוה ולא מקבלים שכר על כך. רטמן וחבריה הקימו יחד עם  טאוב העוסק בתחום השיווק ומשמש בהתנדבות כיו"ר עמותת אופק חזרה לחיים וכמשנה לראש עיריית מודיעין האחראי על השירותים החברתיים מטה מאבק שהצליח להשיג מלגות לסטודנטים לרפואה.

יחד עם כינסו את השדולה לשוויון בבריאות בכנסת שדנה בנושא אפליית המתמחים ברפואת השיניים, הובילו מאבק ציבורי ונאבקו לשיפור התנאים של המתמחים. בשנת 2022 הם חברו למיזם המשותף DENTEL 200 המאפשר לציבור המטופלים לבחור את הרופאים המובילים בישראל ולרופאי השיניים להתאגד לפעילות משותפת מקצועית וחברתית.